Het Nieuwe Werken

Uitgangspunt is dat medewerkers bewust de tijd en middelen kiezen,
waarmee ze hun taak optimaal kunnen uitvoeren.

Innovatieve en vooruitstrevende  werkwijze

Je mag zelf je werktijden bepalen! Wij werken in zelfsturende teams, waarin teamleden naar eigen inzicht hun werkdag invullen. Iedere afdeling heeft een werkstation waar alle medewerkers toegang hebben tot de productieplanning. Daar kunnen ze alle gegevens digitaal inzien en zelf het productieproces zo efficiënt mogelijk inplannen, eventueel in overleg met andere afdelingen.

Onze professionals kunnen veel beter zelf bepalen hoe en wanneer het werk gedaan moet worden. Daar zijn geen managers voor nodig. Daarom werken wij met zelfsturende teams. Zo kan je je eigen rooster indelen en hoef je dus geen verlofuren op te pakken als je een afspraak hebt. Dit zorg voor een goede balans tussen werk en privé.

‘’Uitgangspunt is dat medewerkers bewust de tijd en middelen kiezen, waarmee ze hun taak optimaal kunnen uitvoeren. Dat geeft de medewerkers meer verantwoordelijkheid, maar ook meer vrijheid. Samenwerking, wederzijds vertrouwen en communicatie zijn daarvoor onmisbaar. Onze professionals weten veel beter dan ik over welke eigenschappen een nieuwe machine moet beschikken. Hier hebben onze medewerkers dan ook inspraak in.’’

– Mart Clement – directeur en eigenaar Clement Group

01

Flexibel werken

Concreet houdt dit in dat je binnen de tijdspanne van 06.00 en 18.00 uur naar eigen inzicht je werkdag kunt invullen. Binnen deze tijdspanne bepaal je zelf je werktijden.

Verlof regelen

Je beheert zelf je verlofdagen in onze handige urenapp. Zo bepaal je zelf de perfecte
balans tussen werk en privé.

02

03

Jouw bedrijf

Bij ons gaan de deuren letterlijk voor jou open. Jij hebt via een handige smartphone app de digitale sleutel tot ons bedrijf.

Teamwork

Samen met je team en teamcoach werk je in zelfsturende teams, waarin teamleden naar eigen inzicht hun werkdag invullen. Iedere afdeling heeft een werkstation waar alle medewerkers toegang hebben tot de productieplanning.

04